shantanu25
02.05.2020 13:03

Invisalign is incredible at what it does, yet there are sure circumstances where it doesn't fill in as viably as customary supports. The greatest determinant of whether Invisalign is directly for you is the thing that you might want fixed and the seriousness of your case. Invisalign is outfitted towards moderate cases, and isn't as powerful at fixing serious issues that would regularly require further developed orthodontic techniques to address them. Get details about dentist in viman nagar

By and large, Invisalign can treat things like

Gapped teeth

Swarmed teeth

Gentle overbite

Booking a complimentary interview at our office will assist us with deciding if you'll be a decent contender for Invisalign treatment.

The following stages

When we're ready to decide whether you're a decent contender for Invisalign at your meeting, we'll take itemized records. These records include:

Photos of your teeth and face

A computerized output of your teeth utilizing an iTero scanner

Computerized x-beams

When these records are finished, they're sent to Invisalign with nitty gritty directions on how we need your teeth to be moved. We accept the way in to a fruitful result with Invisalign is a profoundly gifted orthodontist making the correct arrangement for you. When our survey is finished, we give the thumbs up for Invisalign to make your hand crafted clear aligners, likewise called plate. It takes around 4-5 weeks from impressions to aligners showing up. When our office gets the plate, we're prepared to begin the fixing procedure!

Significant contemplations with Invisalign

When your aligners are in, you'll be relied upon to wear them near full time. Ordinarily, we'll need you to have your aligners in for around 22 hours every day, for the term of your treatment. Wearing your aligners for this measure of time will enable the teeth to move to their last situation for that specific plate. In the event that your teeth aren't in their foreseen position when you proceed onward to the following arrangement of aligners, the aligners won't fit very too, and when you are numerous plate down the line, the fit will be observably off.

Just as wearing your aligners for the necessary measure of time day by day, you'll have to take as much time as is needed you eat and whenever you drink something besides water. You ought to likewise take them out to brush and floss altogether two times every day, cleaning the aligner with a toothbrush simultaneously.

Nitin Pillai likes to write about health marketing and online digital marketing strategies. To connect with him, please head over to https://avanzarhealth.com/.

ते जे करते ते अविश्वसनीय आहे, पण अशी काही निश्चित परिस्थिती आहे जिथे ती पारंपरिक आधाराइतकी विरळ होत नाही. इन्व्हिसिलीग हे तुमच्यासाठी आहे की नाही, हे सर्वात मोठे निर्धारक आहे की, तुम्हाला निश्चित पणे दुरुस्त करून घ्यायचे आहे आणि तुमच्या केसचे गांभीर्य ही आहे. इन्व्हिसिलीग हे मध्यम प्रकरणांच्या बाबतीत तयार आहे आणि गंभीर समस्या सोडवण्यात ते तितकेसे शक्तिशाली नाहीत, ज्यामुळे त्यांना सोडवण्यासाठी आणखी विघातक तंत्रांची गरज भासेल.

आणि मोठ्या प्रमाणावर, इन्व्हिसिलीग गोष्टीसारख्या गोष्टींप्रमाणे वागू शकतात

दात ांचे दात

दात ांची झुळं

सौम्य अतिदंश

आमच्या ऑफिसमध्ये एक प्रशंसनीय मुलाखत बुक केल्याने तुम्हाला इन्व्हिलिग्ग ट्रीटमेंटचा चांगला दावेदार असेल की नाही हे ठरवण्यास मदत होईल.

खालील टप्पे

जेव्हा तुम्ही तुमच्या सभेत इन्व्हिलिग्नचा चांगला दावेदार आहात की नाही हे ठरवण्यास आम्ही तयार आहोत, तेव्हा आम्ही आयटमाइज्ड रेकॉर्ड ्स घेऊ. या नोंदींनुसार:

दात आणि चेह-याचे फोटो

आयटेरो स्कॅनरचा वापर करून आपल्या दातांचे संगणकीकृत आउटपुट

संगणकीकृत एक्स-बीम्स

हे रेकॉर्ड ्स पूर्ण झाल्यावर ते इन्व्हिसिलीगमध्ये पाठवले जातात आणि आपल्याला तुमचे दात कसे हलवायचे आहेत, याबद्दल नितीच्या दिशांनी पाठवले जाते. इन्व्हिसिलीगबरोबर फलदायी परिणाम ाचा मार्ग आम्ही स्वीकारतो. हा एक अतिशय प्रतिभावान ऑर्थोडॉनिस्ट आहे ज्यामुळे तुमच्यासाठी योग्य व्यवस्था केली जाते. आपले सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर, आपण हातांनी तयार केलेले स्पष्ट रेषा तयार करण्यासाठी इन्व्हिसिलींगसाठी अंगठे देतो, ज्याला प्लेट म्हणतात. छाप पाडण्यापासून ते रेषा दाखवण्यापर्यंत सुमारे ४-५ आठवडे लागतात. आमच्या ऑफिसला ताट मिळालं की आम्ही फिक्सिंगची प्रक्रिया सुरू करायला तयार असतो!

इन्व्हिसिगसह महत्त्वपूर्ण चिंतन

जेव्हा तुमचे संरेखन आत असेल तेव्हा तुम्हाला ते पूर्ण वेळ घालणे अवलंबून राहील. सामान्यत: तुमच्या उपचारांच्या कालावधीसाठी तुम्हाला दररोज सुमारे २२ तास तुमच्या अलाइनरमध्ये असणे आवश्यक आहे. या साठी तुमच्या अलाइनरचा वापर केल्यास दात त्या विशिष्ट प्लेटसाठी शेवटच्या परिस्थितीकडे वळतील. जेव्हा तुम्ही खालील संरेखनाच्या व्यवस्थेकडे जाता तेव्हा तुमचे दात त्यांच्या अंदाजात नसतील तर संरेखन करणारे फारसे फिट होणार नाहीत आणि जेव्हा तुम्ही अनेक प्लेट्स रेषेखाली असाल तेव्हा फिट दिसेल.

जसे तुमच्या अलाइनरचे दिवसदिवसआवश्यक तेवढे दिवस घालणे, जसे तुम्हाला आवश्यक तेवढे वेळ खावे लागतील आणि पाण्याव्यतिरिक्त काहीतरी प्यायले तर. त्याचप्रमाणे तुम्ही त्यांना दररोज दोन वेळा ब्रश आणि फ्लॉस करण्यासाठी बाहेर काढले पाहिजे, एकाच वेळी टूथब्रशने अलाइनर साफ करावे.

Edited by shantanu25 on 02.05.2020 13:06
{px}px
/ XS S M L XL